Kampanj ska förebygga självmord och avdramatisera psykisk ohälsa

Om man inte längre vill leva ser man världen med andra ögon". Det är budskapet i Minds insamlingskampanj.

Publicerad: 2016-01-26

Insamlingskampanjen Med andra ögon drar nu igång för fullt på SJ:s tåg och i Stockholms Tunnelbana. Syftet är inte bara att samla in pengar utan att även tala om självmord för att få ner självmordstalen samt leda till ökad kunskap och engagemang för psykisk ohälsa. Kampanjen rullades först ut i slutet av december med hjälp av tidningsannonsering och digitalt.