Johan Lundberg

Johan Lundberg - adjungerad professor i psykiatri

Johan Lundberg är från den 1 februari 2022 utsedd till adjungerad professor i psykiatri vid Karolinska Institutet. Johan Lundberg är forskargruppsledare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och sektionschef Sektionen för affektiva sjukdomar, Norra Stockholms psykiatri.

Lundberg leder en forskargrupp inom Centrum för psykiatriforskning som forskar på molekylär hjärnavbildning för att studera depressions- och ångestsjukdomar. Forskningen sker genom att studera det biologiska underlaget till psykisk sjukdom, särskilt depression, verkningsmekanismer för dess behandlingar samt prediktorer för behandlingsrespons. Metoderna inkluderar molekylär hjärnavbildning, magnetresonansspektroskopi och kvantitativ analys av perifera biomarkörer. Forskargruppen utvecklar verktyg för analys och statistisk bearbetning av data skapade med molekylär hjärnavbildning.

Lundberg och hans forskargrupp har gjort uppmärksammad forskning bland annat i studien PETKET. Studien undersöker i RCT-format effekten av läkemedlet ketamin på depressionssymtom och dess samband med förändringar i serotoninsystemet i hjärnan, liksom hur biomarkörer i blod kan förutsäga dessa effekter.

Genom att studera patienter före och efter KBT-behandling har gruppen också kunnat rapportera biologiska förändringar i hjärnan associerade med depression - ett område där mycket lite är känt.


Grattis till din utmärkelse, hur känns det?

- Jag känner mig glad och stolt! Jag ser det som en bekräftelse från både KI och Region Stockholm på att det vi gör är av betydelse för psykiatrin, och det är den viktigaste drivkraften för vår grupps arbete.

Vad är det som utmärker din forskning?

- Jag vill själv att vi ska befinna oss i övergången mellan kliniken och labbet - att studera psykisk sjukdom och dess behandling med metoder vars resultat kan översättas till prekliniska modeller. Jag ser det som en av de svagare länkarna i forskningskedjan som behöver hålla, för att vi ska kunna erbjuda bättre vård av psykisk sjukdom. När vår forskning är som bäst befinner vi oss just där, tror jag.

Har ni någon forskning framåt som är extra intressant?

- Det som i alla fall väcker mest uppmärksamhet är PSIPET. Det är en RCT där vi bland annat undersöker den antidepressiva effekten av en dos psilocybin hos 30 patienter med recidiverande depression och neuroplasticitetshypotesen för depression, med hjälp av hjärnavbildning, samt analys av blod och likvor. Vi har kommit halvvägs i datainsamlingen och om vi lyckas rekrytera patienter i en bra takt så kommer vi kunna avsluta rekryteringen till sommaren. Men det är inte lätt att nå de patienter som både kan och vill delta, så hjälp oss gärna sprida ordet - alla kan anmäla intresse via vår hemsida.