Johan Bjureberg kommer stärka forskningen inom psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar

CPF: forskare Johan Bjureberg PhD, leg. psyk. har tilldelats en treårig akademiforskartjänst inom psykologi i ämnet psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar. Bjureberg blir även biträdande lektor på Karolinska Institutet vid Institutionen för klinisk neurovetenskap och CPF.

Johan Bjureberg PhD, leg. psyk. har tilldelats en treårig akademiforskartjänst inom psykologi i ämnet psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar. Forskartjänsten är nyinrättad och en gemensam satsning av Kungl. Vitterhetsakademien och Natur & Kultur för att stärka forskningen om barns och ungas psykiska hälsa.

Johan Bjureberg kommer även från och med den första februari vara biträdande lektor på Karolinska Institutet vid Institutionen för klinisk neurovetenskap och CPF. Johan Bjureberg är också verksam vid Stanford University. Han studerar beteenden såsom självskadebeteende, suicidförsök och aggressivitet som åtminstone delvis fyller en maladaptiv känsloreglerande funktion. Johan studerar dessa beteenden i nationella register och genom psykologiska behandlingsstudier. 

Grattis till båda dina utmärkelser, hur känns det att forska på detta viktiga ämne?

- Tack! Vi har märkt att många barn och ungdomar är nyfikna på sitt känsloliv och vill hitta sätt att bättre förstå och bättre hantera sina känslor. Det är en ynnest att få bidra till det. Idag vet vi ganska väl vad som hjälper ungdomar på gruppnivå men vi behöver bli bättre på att anpassa vårt sätt att förmedla strategier och verktyg så vi når ut till fler. Vi har ett helt gäng fantastiska doktorander, postdocs, forskare och brukare som kommer jobba med projekten vilket känns både roligt och utvecklande!

Vad kommer din forskning att fokusera på framåt?

- Jag ser fram emot att fortsätta studera maladaptiva känsloregleringsstrategier genom att kombinera register- och behandlingsforskning. Vi har två nya psykologiska behandlingsprojekt på gång. Ett som vänder sig till ungdomar med mild till måttlig psykisk ohälsa inom primärvården och ett annat som vänder sig till ungdomar som sökt BUP-akuten efter suicidförsök. Målet är att utveckla effektiva kostnadseffektiva transdiagnostiska behandlingsinsatser som kan implementeras på bred front och ge ledtrådar om hur behandlingarna fungerar och för vem.


För mer information om akademiforskartjänsten inom psykologi i ämnet psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar: