Inte svårt att upprepa psykologistudier

En ny studie visar att det visst i hög grad går att upprepa resultat från psykologiartiklar vilket går emot en tidigare uppmärksammad studie på området. 

Publicerad: 2016-03-03

Studien är viktig eftersom den berör ett kärnämne i forskarvärlden: hur kan vi veta att medicinska resultat är sanna och säkra? I dag förlitar sig många på att studier är tillförlitliga om de publiceras i stora tidskrifter. Men så är inte alltid fallet vilket den här studien visar, säger Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet, som inte själv deltagit i studien.