Inspiration för heldygnsvården

Närmre 500 personer som arbetar i den psykiatriska heldygnsvården träffades på Folkets hus för att möta kollegor och inspireras tillsammans. Inspirationsdagen arrangeras återkommande av Centrum för psykiatriforskning i samverkan med klinikerna i Region Stockholm. I likhet med tidigare år var dagen fylld till bredden av inspirationsföreläsningar och med praktiskt inriktade seminarier.

Journalisten Niklas Ekdal var inbjuden för att berätta om om sina erfarenheter av heldygnsvården och om hur ECT-behandling har hjälpt honom ur en svår depression. Han pratade om hur mycket han uppskattar vården han har fått, vikten av en god vårdmiljö och framhöll hur viktig psykiatrin kan vara för någon som behöver hjälp. Han framhöll framför allt hur avgörande det hade varit för honom att vården ingav hopp när han mådde som allra sämst.

Bland seminarier kan det om Braining som Åsa Anger höll nämnas. Braining är ett projekt där personal och patienter tränar tillsammans i psykiatrins egna lokaler. Åsa gav åhörarna praktiska tips och berättade om de många hälsofördelarna av pulshöjande träning. Patienter har bland annat rapporterat om att ångestnivån sjunker direkt efter ett träningspass. Åsa Anger tror att en av framgångsfaktorerna bakom satsningen är att man gör det tillsammans på avdelningen. Det förkortar avståndet och undanröjer hinder. Centrum för psykiatriforskning kommer framöver att erbjuda stöd för implementering av Braining i hela psykiatrin i Region Stockholm.

Ett annat seminarium handlade om goda samtal och varför det är en viktig del av den psykiatriska heldygnsvården. Brukarinflytandesamordnare Åsa Steinsaphir berättade om projektet Ett samtal om dagen som är ett enkelt sätt att säkerställa att patienten får dagliga samtal på hens villkor. Psykologerna Mårten Tyrberg och Thomas Parling berättade om erfarenheter av att arbeta med acceptance and commitment therapy (ACT) i heldygnsvård. ACT är en metod med en hälsofrämjande ansats som i korthet går ut på att patienten ska lära sig att vara flexibelt närvarande i nuet för att trots påträngande symtom lättare kunna leva det liv man vill. Det kan handla om att träna sig i att acceptera sina symtom. Johan Holmberg från enheten för utveckling och implementering på Centrum för psykiatriforskning berättade att empati och bekräftande kommunikation är den röda tråden när vårdpersonal ska samtala med patienter. Johan Holmberg utvecklar ett projekt på Psykiatri nordväst där ett samtal om dagen och ACT kombineras.

Inspirationsdagen avslutades med skratt och värme när poeten Bob Hanson pratade på temat att vara människa.