Insatser i förskolan förebygger psykisk ohälsa

Tidiga insatser i förskolan stärker barns psykiska hälsa. Det framgår av ett forskningsprojekt vid Jönköping University. Uppdraget har finansierats av Socialstyrelsen och forskningsrådet Forte.

Publicerad: 2016-03-25

I projektet "Tidig Upptäckt - Tidig Insats" har forskarna bland natt prövat ett instrument för att mäta beteendeproblem hos små barn. Man har även undersökt vilka åtgärder som utförs i förskolan för dessa barn.