Hopp om snabb antidepressiv effekt

Att försöka behandla depression är ofta ett svårt och långsiktigt arbete. Trots många bra läkemedelsbehandlingar och terapier finns ännu inget snabbverkande. Nu tittar många forskare på narkosmedlet ketamin.

Publicerad: 2016-05-04

Depression är vanligt och många behöver behandling. Vid läkemedelsbehandling krävs tålamod eftersom det i regel tar flera veckor innan läkemedlen börjar verka. Forskarna söker därför efter ett antidepressivt läkemedel som verkar snabbt.