Yamina Molero

Hjärtmedicin kopplas till minskad risk för våldsbrott

Betablockerare, som vanligen används för att behandla hjärtsjukdomar och högt blodtryck, kan kopplas till minskad risk att begå våldsbrott. Det visar en ny registerstudie som har publicerats PLOS Medicine.

I studien har Yasmina Molero och kollegor på KI och vid Universitetet i Oxford undersökt sambandet mellan betablockerare och sjukhusinläggning för psykisk ohälsa, självmordsbenägenhet, självmord och anmälningar för våldsbrott.

Forskarna studerade 1,4 miljoner individer i Sverige och jämförde perioder med och utan betablockerare hos samma individ under en åttaårsperiod. På så vis kunde forskarna kontrollera för faktorer som kan påverka sambanden, som genetik eller sjukdomshistoria.

Läs hela pressmeddelandet på ki.se

Läs mer om ämnet i Yasmina Moleros artikel i The Conversation