Helena Fatouros-Bergman blir sektionschef för Fortbildning och extern utbildningssamverkan

Tjänsten är nyinrättad och innebär ett övergripande ansvar för fortbildningsfrågor inom CPF och att utveckla externa samarbeten. Helena tillträdde under mars 2018.

- Mitt mål är att inte bara hjälpa till att upprätthålla god kvalitet och innehåll i vårt befintliga kursutbud, utan också medverka till att identifiera behovet av nya kurser och nya målgrupper inom psykiatrin. Jag hoppas också kunna skapa kurser riktade till primärvården för att utbilda personal i hur man upptäcker, utreder och behandlar psykisk ohälsa, säger Helena Fatouros-Bergman.  

Helena har arbetat på Centrum för psykiatriforskning i olika funktioner under 10 års tid. Inledningsvis som postdok sedan som programkoordinator för programområdet psykos och därefter som enhetschef för Fortbildningen inom CPF där hon också varit ansvarig för centrala METIS-kansliet.

- Helenas långa engagemang inom psykiatrisk utbildning och hennes omfattande nätverk inom detta område är vad vi behöver för att ytterligare utöka vår utbildningsplattform inom CPF, säger verksamhetschef Nitya Jayaram-Lindström.