Här får förtryckta barn prata fritt

Psykiskt och fysiskt våld i hemmet. Oro att bli bortgift. Självmordstankar. Många av de knappt 200 barnen som i fjol hörde av sig med hedersrelaterade frågor till Rädda Barnens nya chatt brottas med svåra problem.

Publicerad: 2016-03-06

Att inte få umgås med vänner efter skolan. Att inte få vara med på vissa lektioner. Att leva med hot om att bli bortförd eller bortgift. Hedersförtryck kan ta sig många former - men grundproblemet är för de drabbade ofta detsamma.

– De kontrolleras och begränsas i sina livsval av föräldrar, syskon och omgivningen, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.