Grundläggande utbildning i psykiatrisk basutredning

Utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare inom SLL psykiatri som i sitt arbete genomför eller planerar att genomföra basutredningar av patienter som söker behandling inom den psykiatriska öppenvården.

Utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare inom SLL psykiatri som i sitt arbete genomför eller planerar att genomföra basutredningar av patienter som söker behandling inom den psykiatriska öppenvården.

Kursen syftar till att ge deltagarna en gemensam kompetensgrund om den psykiatriska basutredningen.

Kursen ger kunskap om basutredningens ingående instrument, klinisk tolkning samt övning i att genomföra strukturerad anamnestisk och diagnostisk intervju.

Kursen genomförs i två faser. Fas 1 består av självstudier över internet om basutredningens innehåll och utformning. Självstudierna avslutas med ett obligatoriskt kunskapstest innan Fas 2 börjar. Fas 2 består av två kursmöten då genomförande av kliniska intervjuer övas. Deltagarna ska genomföra en klinisk uppgift mellan de två kursmötena.

För godkänt på kursen krävs att deltagaren har genomfört kursens samtliga uppgifter och deltagit aktivt vid de två kursmötena.

När: Kursstart på Lärtorget (internet) den 16 januari 2018, fysiska kursmöten kl 9.00-12.00 den 6 februari och den 6 mars 2018.

Var: Kompetenscentrum för psykoterapi, Liljeholmstorget 7, hiss B, plan 6.

Kursledare: Annika Lindgren, med dr, leg psykolog, leg psykoterapeut.

Kontaktperson: Lina Collsiöö, administratör, e-post: lina.collsioo@ki.se.

Anmälan: Din verksamhet anmäler dig till kursen.

Sista anmälningsdag är den 21 december 2017.