Franck ny direktör

Professor Johan Franck är utsedd till ny FoUU-direktör i SLSO och chef för verksamhetsstöd FoUU. Uppdraget går ut på att arbeta strategiskt för att ytterligare stärka forskning, utveckling och utbildning inom SLSO.

Johan Franck var med och startade Centrum för psykiatriforskning i 2007 och leder en forskargrupp inom CPF inriktad mot behandling vid beroendesjukdom 

Sedan tidigare är han verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm och registerhållare för kvalitetsregistret Bättre beroendevård samt ordförande för Vetenskapsrådets beredningsgrupp för psykiatri 2020. Han kommer kombinera det nya uppdraget med nuvarande på Beroendecentrum. FoUU-direktören är närmaste chef för verksamhetscheferna vid centrumbildningarna CES, CAMM och CHIS.

- SLSO är landets tredje största sjukvårdsorganisation, säger Johan Franck, med ökad specialistöppenvård som tidigare låg på sjukhusen, fortsätter han. Detta skapar nya patientflöden, och innebär intressanta möjligheter till forskning.  Psykiatrin får anses världsledande i arbetet med diagnosbaserade processtandarder som
ger fantastiska möjligheter till utvärdering och jämlik vård. Våra kvalitetsregister börjar nå en mogenhetsgrad som möjliggör forskning.

- Jag ser framemot ett nära samarbete med Johan i rollen som FoUU-direktör i SLSO och jag vill å hela CPF:s vägnar gratulera Johan till tjänsten. Säger Nitya Jayaram Lindström verksamhetschef, CPF.