Försvårad depression kan förvarna om demens

Depressiva symtom som blir värre med tiden kan vara ett tidigt tecken på demens, enligt den första långtidsstudien på området som publicerats i Lancet Psychiatry. 

Publicerad: 2016-05-02

Det har länge varit känt att det finns en koppling mellan depression och demens. Nu antyder den nya studien att risken för demens är störst hos individer vars depressiva symtom blir värre i vuxen ålder.