Försöker jobba med nytänkande i behandlingen

Terapi i grupp, självhjälp och konfliktlösning är några områden som Skelleftehamns hälsocentral har satsat på. Tanken är att patienterna ska få rätt hjälp snabbt för att tillfriskna.

Publicerad: 2016-03-29

– Vi jobbar aktivt för att visa vad vi kan göra här och har stora ambitioner när det gäller att utveckla vården för psykisk ohälsa, säger Joakim Abrahamsson.