Förslag om fler utredningar av adhd i Kriminalvården

I två projekt har Kriminalvården ökat antalet utredningar av adhd bland dem som dömts till fängelse. Nu föreslås bättre möjligheter till screening och utredning av adhd i hela Kriminalvården.

Publicerad: 2016-04-27

– Tillsammans har de här projekten tredubblat utredningarna hos oss i Kriminalvården, säger projektledaren Anna Simonsson. Samtidigt har de ju bara genomförts i två regioner, så vi har ett förslag på att göra det till en nationell utredningsrutin. Det ska tas beslut under våren. I så fall så kommer det införas som en gemensam rutin i hela landet.