Forskning visar på positiva effekter

Det görs vetenskapliga studier kring ljusterapi i Sverige, även om de är förhållandevis få. – Det skulle behövas många studier för att få större tyngd, men ljus har helt klart en biologisk effekt, säger Jerker Hetta, professor på Karolinska institutet. 

Publicerad: 2016-02-26

Jerker Hetta genomför just nu en studie kring hur mycket ljus personer som drabbas av vinterdepression behöver för att må bättre. 

– Tyvärr har bearbetningen av materialet dragit ut på tiden. Utfallet från studien är positivt, men eftersom den inte är publicerad ännu så går det inte att åberopa resultatet, konstaterar Jerker Hetta.