Forskning: Så påverkar nykterister

En ny avhandling visar att ju lägre den genomsnittliga konsumtionen är i samhället, desto mindre dricker alla grupper – även högkonsumenter.

Publicerad: 2016-03-29

Ju fler som inte dricker alkohol, desto mindre dricker de som är alkoholkonsumenter, även storkonsumenterna. Det är en av slutsatserna i den avhandling som Jonas Raninen, forskare på CAN och Karolinska institutet, disputerade på i december 2015. Och när drickandet går ner minskar också skadorna.