Rädda Barnen: Flyktingbarn nekas psykvård

Flyktingbarn med psykiska problem får inte alltid den hjälp de skulle behöva. Det menar Rädda Barnen som tar emot barn och unga som nekats psykiatrisk vård.

Publicerad: 2016-05-04

Ing-Marie Wieselgren, samordnare för psykisk hälsa på Sveriges kommuner och landsting, SKL instämmer i bilden av att barnpsykiatrin är hårt pressad och till och med avvisar barn med psykiska problem.