Flyktingar har högre risk för psykos

Jämfört med andra utrikesfödda och svenskar löper flyktingar väsentligt högre risk för psykos, enligt en ny stor registerstudie från Karolinska Institutet. 

Publicerad: 2016-03-16

Fynden, som publiceras i tidskriften BMJ, stödjer teorier om att traumatiska upplevelser kan öka risken för att utveckla schizofreni och andra icke-affektiva psykossjukdomar.