Flyktingar hade högre risk att drabbas av icke-affektiv psykos

Jämfört med andra utrikesfödda och svenskar löper flyktingar väsentligt högre risk för att utveckla schizofreni och andra icke-affektiva psykossjukdomar, enligt en ny stor registerstudie från Karolinska institutet publicerad i BMJ [1].

Publicerad: 2016-03-30

Studier i både Sverige och andra länder har samstämmigt visat att utrikesfödda löper högre risk att insjukna i icke-affektiv psykos jämfört med inrikesfödda [2]. Det är välkänt att flyktingar utgör en särskilt utsatt grupp, men om de har ännu högre risk för psykossjukdom än andra utrikesfödda har aldrig undersökts.