Fler söker hjälp för psykiska besvär

Antalet psykologbesök inom primärvården har mer än fördubblats de senaste fem åren. Allt fler vittnar nu om ett brutet tabu när det gäller attityden till psykisk ohälsa.

Publicerad: 2016-05-02