Fler kvinnor långtidssjukskrivna

På en femårsperiod ökade antalet långtidssjukskrivna kvinnor med 75 procent, från 24 000 till 42 000, medan motsvarande ökning för männen var 42 procent – från 15 300 till 21 800. 

Publicerad: 2016-03-08

Som många andra undersökningar visar denna att det bland yngre är sjukdomar med olika psykiska diagnoser som ökat mest under den här tiden.