Få vill delta i kliniska prövningar

Intresset för att delta i kliniska prövningar är rekordlågt. Forskare ser en koppling till Macchiarini-skandalen.

Publicerad: 2016-03-14

- Om vi tidigare fick 30 svar på en annons får vi bara enstaka svar nu. Det är alltid en viss variation i intresset för att delta i kliniska prövningar, men den kraftiga nedgång vi ser nu kopplar vi i första hand till Macchiarini-skandalen, säger Maria Englund, verksamhetschef för Karolinska universitetssjukhusets kliniska prövningsenhet till tidningen.