Få tvångsvårdade får stödperson

Bara en liten andel av de 13 000 som tvångsvårdas inom psykiatrin har en stödperson, trots att de har rätt till en sådan enligt lag.

Publicerad: 2016-03-21

Tidningen Dagens Medicin har med hjälp av patientnämnderna kartlagt hur många tvångsvårdade som fått tillgång till stödperson det senaste tre åren. Det visar sig att siffran blev 1000 per år, vilket motsvarar 8 procent.