Eva Serlachius ny professor

I april 2021 har Eva Serlachius utsetts till adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Karolinska Institutet. Hon leder en forskargrupp inom Centrum för psykiatriforskning som är inriktad på utveckling av diagnostik och nya behandlingsmetoder för barn och unga med psykisk ohälsa.

Professor Serlachius forskning och kliniska kompetens är särskilt inriktad på ångeststörningar, tvångssyndrom och depression hos barn och ungdomar. Hon har bedrivit pionjärarbete med att utveckla internetförmedlad behandling  för barn och unga som har legat till grund för implementering av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi i hälso- och sjukvården och uppstart av en klinisk enhet för internetförmedlad behandling för barn och unga vid Barn och ungdomspsykiatrin i Stockholm. 

Hon är en av initiativtagarna till Barn och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum och har gjort banbrytande arbete med att bygga upp infrastruktur och verksamhet för forskning och undervisning inom barn och ungdomspsykiatri vid Karolinska Institutet och Stockholms läns sjukvårdsområde. Eva Serlachius har också haft stor betydelse för undervisningen i barn- och ungdomspsykiatri på grundutbildningsnivå. Hon ansvarar bland annat för undervisningen i barn och ungdomspsykiatri vid läkarprogrammet i samverkan mellan Institutionen för klinisk neurovetenskap och Institutionen för kvinnors och barns hälsa. 

-          Jag är mycket hedrad över uppdraget och ser framemot att fortsätta utveckla och stärka sambandet mellan forskning, undervisning och barn och ungdomspsykiatrin. Pandemin har visat på  ökat behov och efterfrågan på både vård och undervisning via distans. Min målsättning är att fortsätta utveckla och utvärdera digitala innovationer för att bidra till att hjälpa ännu fler barn och unga med psykisk ohälsa.  Säger Eva Serlachius.