Ensamhetskänslan uppstår i hjärnan

För första gången har forskare identifierat nervceller som kan ligga bakom upplevelsen av ensamhet, enligt nya djurstudier publicerade i tidskriften Cell. 

Publicerad: 2016-02-15

Vad som motiverar oss till att socialisera och vilja umgås med andra människor är ett ännu ganska outforskat område.

Men nu har alltså amerikanska forskare kunnat visa att särskilda nervceller i dorsala raphekärnan, belägen i den bakre delen av hjärnan, kopplas till känslor av ensamhet hos hanmöss. Troligtvis avger dessa nervceller ett särskilt ämne som resulterar i förnimmelsen.