Det finns en längtan efter samarbete mellan vård och forskning

Om den kliniska forskningen ska prioriteras högre måste den utvärderas som annan verksamhet i landstingen. Det menade några av debattörerna på Sjukhusläkarnas seminarium om villkoren för forskande läkare.

Publiceras: 2016-07-06

Varför så pass få läkare väljer forskarbanan, och varför många av dem som påbörjar den hoppar av efter disputationen, har diskuterats i åratal. Det har talats mycket om bristen på incitament – lönemässiga och meriteringsmässiga – för läkare att forska, liksom om avsaknaden av tjänster som ger tid för forskning utan att man tvingas välja bort det kliniska arbetet.