De springer för att synliggöra psykisk ohälsa

Världens kortasta stadslopp är 209 meter, går mellan korsningen Nygatan/Köpmangatan och Våghustorget i Örebro och heter Ångestloppet. Loppet arrangeras som ett sätt att synliggöra psykisk ohälsa.

Publicerad: 2016-03-23

Loppet hålls för första gången i Örebro och arrangeras av den ideella organisationen Fontänhuset. Syftet är att uppmärksamma att psykisk ohälsa finns överallt ibland oss. Så mycket som var fjärde person drabbas någon gång i livet av någon form av psykisk ohälsa, trots detta är fenomenet relativt osynligt. Mycket beroende på det starka tabu som omgärdar det.