De flesta barn som misshandlas vågar aldrig berätta

Barnmisshandel är ett omfattande folkhälsoproblem som påverkar barns och ungas hälsa negativt. Det är också ett dolt problem då det sällan avslöjas eller upptäcks, visar en studie från Karlstads universitet. En stor andel drabbade barn avslöjar inte misshandeln på grund av brist på tillit till vuxna.

Publicerad: 2016-02-05

– Många upplevde att de inte fått tillräckligt med stöd när de berättat om misshandeln. Flera barn beskrev att de saknat ett barnperspektiv hos professionella som till exempel inom socialtjänsten, säger Carolina Jernbro, forskaren bakom studien och avhandlingen ”Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv: Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd”.