Datorspel testas som behandling för ADHD

Ett datorspel som kan hjälpa barn med ADHD går nu igenom kliniska studier i USA. Företaget hoppas att spelet ska bli godkänt av läkemedelsmyndigheten som ett komplement till dagens medicin.

Publicerad: 2016-03-18

–Tanken är att det ska öka uppmärksamheten och närminnet, säger Almira Thunström, kognitiv neurovetare och doktorand på Karolinska Institutet.