Därför behöver Hjärnkoll fortsatt stöd

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och leder till stort lidande för många människor. Trots detta hotas Riksförbundet Hjärnkoll av nedläggning eftersom inget beslut om fortsatt statligt stöd ännu har tagits.

Publicerad: 2016-03-08

Martin Shalling, som varit med och skrivit debattartikeln, är ordförande Psykiatrifonden samt professor vid KI.

"Hjärnkoll fick 2015 Psykiatrifondens "Fördomspris" för sitt arbete med att minska stigmat kring psykisk sjukdom som gett tydligt dokumenterat resultat. Hjärnkoll är en ideell organisation utan eget kapital vilket gör verksamheten beroende av statlig finansiering.