Dans får tonårsflickor att må bättre

Den psykiska ohälsan bland tonårsflickor är alarmerande hög. Forskare Anna Duberg vid Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro län, har i sin avhandling undersökt effekter och upplevelser av regelbunden dansträning i åtta månader. 

Publicerad: 2016-05-17

I studien ingick flickor 13-18 år som ofta besökte skolhälsovården för återkommande problem med huvudvärk, magvärk, nedstämdhet, ångest, oro och stress. Studien, ”Dansprojektet”, undersökte om dans två gånger i veckan i två terminer kunde påverka flickornas hälsa. Flickorna som deltog blev intervjuade om sina upplevelser och fick besvara en enkät med frågor om hälsa och levnadsvanor.