Clara Hellner utsedd till FoU-direktör i Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde har i samråd med Karolinska institutet utsett Clara Hellner till direktör för FoU (Forskning och Utbildning) och med det blir även FoU ett eget verksamhetsområde inom Stockholms läns sjukvårdsområde. I uppdraget ingår att stärka samarbetet med universitet och högskolor genom ett bredare samarbete inom transnationell och klinisk forskning, utbildning, utveckling samt innovation.
Clara Hellner är adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Karolinska institutet och sedan sex år verksamhetschef vid Centrum för psykiatriforskning (CPF). Clara har en gedigen erfarenhet av akademiskt ledarskap som tidigare dekanus för forskarutbildning vid Karolinska institutet och nu även sektionschef för psykiatri inom institutionen för klinisk neurovetenskap. Clara har även i psykiatrins ledningsgrupp haft övergripande ansvar för FoU-frågorna.
” Det ska bli spännande att arbeta med FoU-frågorna utifrån hela SLSO:s perspektiv. Vi går nu in i en ny och spännande fas där universitetssjukvården i Stockholm kommer att förändras, till exempel genom NKS och utvecklingen av nätverkssjukvården. Här finns stora möjligheter för SLSO att bidra till att stärka FoU i hela vårdkedjan” säger Clara Hellner.