Brukare utvecklar psykiatrisk vård

Vilka utvecklar bäst den psykiatriska vården? Jo, de som berörts av den. Det anser nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa, som just nu genomför en brukarrevision i Kristinehamn.

Publicerad: 2016-04-22

Ofta är det smådetaljerna som gör helheten, och för att nå dit är det värdefullt att prata med de som vet. Det är grundtesen för NSPH:s brukarrevisioner – undersökningar där patienter och anhöriga får komma till tals om hur den psykiatriska vården kan bli bättre.