Bisfenol A ökar känsligheten för stress

Resultaten ökar farhågorna för att kemikalien kan leda till psykiatriska sjukdomar hos människor.

Publicerad: 2016-01-22

I en grekisk studie utsattes dräktiga råttor för bisfenol A. Deras ungar fick annorlunda stressreaktioner jämfört med råttor vars mammor inte hade fått i sig kemikalien.