”Återfall i drickande beror inte på bristande vilja”

Social stress är den vanligaste orsaken till återfall hos alkoholberoende personer, säger forskaren Markus Heilig.

Publicerad: 2016-03-15

– Beroende behandlas ofta som om det vore en akut sjukdom som kan botas med en kortare behandling. Det brukar handla om avgiftning och samtal. När det inte fungerar ses det som brist på vilja eller dålig karaktär