”Är självmord alltid psykisk störning?”

Ska jag som psykiater tvångsvårda alla de jag möter med allvarliga självmordstankar även om de saknar tecken på allvarlig underliggande psykisk störning? skriver Herman Holm.

Publicerad: 2016-01-29

När jag kommer in i rummet ligger hon och slumrar i den dämpade belysningen. Hon vaknar till när jag rör vid hennes axel och tittar på mig med klara ögon. Jag har som bakjour inom psykiatrin till uppgift att uttala mig om hennes psykiska tillstånd, efter all­varligt självmordsförsök.