Antidepressiva en risk för unga

Antidepressiva läkemedel kan leda till att unga blir aggressiva och får självmordstankar. Men lösningen på det behöver inte vara att färre unga ska få antidepressiva.

Publicerad: 2016-01-29

Antidepressiva läkemedel räddar liv, det kan vi se när vi gör beräkningar nytta kontra skada. Men det är viktigt att ta hand om den enskilda människan och inte bara titta på statistiska uppgifter. Man måste ha det stöd som behövs för en familj som behövs med en självmordbenägen ung människa, och för den unga människan, säger Danuta Wasserman, psykiatriprofessor vid Karolinska institutet.