ADHD i barndomen kopplades till psykosociala problem i tonåren

I en avhandling av Eva Norén Selinus, med dr, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri, BUP Stockholm, undersöktes hur ADHD-symtom hos pojkar och flickor i barndomen är associerade med psykosociala problem i tonåren.

Publicerad: 2016-03-29

Med hjälp av screeninginstrumentet A-TAC (Autism – tics, ADHD and other comorbidities) intervjuades föräldrar till 450 tvillingar. I fokus stod neuropsykiatriska symtom (framför allt ADHD) hos barnen. Senare undersöktes psykosocial problematik i tonåren.