Förändrat stöd för Lugna rummet

Lugna rummet har funnits på flera enheter under många år och är väl etablerat på psykiatriska vårdenheter i Region Stockholm. I samband med satsningen på utbildningspaketet som lanserades 2020, innehållande film, digitala handbok och kunskapstestet så provar vi nu med att revidera delar av CPF:s stöd. Vi tror att detta upplägg kommer bidra till en större självständighet att arbeta med Lugna rummet på enheterna.

 

Det innebär att från och med hösten 2021 kommer stödet från CPF inte vara lika aktivt uppsökande som tidigare. Inför varje terminsstart kommer CPF modulstöd att skicka ut ett mail till alla enheter som en påminnelse och en uppmuntran till att själv boka möte om behov av stöd finns. Mailet kommer att innehålla ett fåtal övergripande frågor att besvara, en påminnelse om de gyllene reglerna och efterfrågan om eventuella ändringar av särskilt ansvarig eller enhetschef. De tidigare terminsavstämningarna tas bort men checklistan bifogas i terminsutskicket och den uppmuntras att användas internt på enheten som en egenkontroll.

Metodstödjare kommer fortsatt att vara sammankallande till en inspirationsträff (tidigare metodstödsträff) en gång per år, vid behov kan extra träff anordnas.

Stödet kommer i första hand fokusera på de enheter som ska starta upp Lugna rummet, stödja dem i implementeringsprocessen, stödja särskilt ansvariga som är nya rollen och finnas som stöd vid beslut om avveckling av Lugna rummet.