Stöd från CPF för Lugna rummet

Lugna rummet har funnits på flera enheter under många år och är väl etablerat på psykiatriska vårdenheter i Region Stockholm. I samband med satsningen på digitalt utbildningspaket som lanserades 2020, innehållande film, digitala handbok och kunskapstestet så provar vi nu med att revidera delar av CPF:s stöd. Vi tror att detta upplägg kommer bidra till en större självständighet att arbeta med Lugna rummet på enheterna.

Sedan hösten 2021 är stödet från CPF inte lika aktivt uppsökande som tidigare. Inför varje terminsstart kommer CPF modulstöd att skicka ut ett e-mail till alla enheter som en påminnelse och en uppmuntran till att själv boka möte om behov av stöd finns. Utskicket kommer att innehålla ett fåtal övergripande påminnelser och frågor att besvara, de gyllene reglerna samt efterfrågan om eventuella ändringar av särskilt ansvarig eller enhetschef. De tidigare terminsavstämningarna tas bort men checklistan bifogas i terminsutskicket och den bör användas internt på enheten som en internkontroll av vidmakthållandet.


Metodstödjare kommer fortsatt att vara sammankallande till en inspirationsträff (tidigare metodstödsträff) en gång per år, vid behov kan extra träff anordnas.


Stödet kommer i första hand fokusera på de enheter som ska starta upp Lugna rummet, stödja dem i implementeringsprocessen, stödja särskilt ansvariga som är nya rollen och finnas som stöd vid beslut om avveckling av Lugna rummet.