Nitya Jayaram-Lindström tilldelas forskningsanslag från Arvid Carlsson-fonden

Nitya Jayaram-Lindström verksam forskare på KI och verksamhetschef på CPF tilldelas stiftelsens pris för yngre framgångsrika forskare

Nitya Jayaram-Lindström belönas för sina integrerade experimentella och kliniska studier rörande betydelsen av hjärnans signalämnen för uppkomst och behandling av beroendesjukdom.

För mer information: