Möjligt samband mellan kronisk stress och Alzheimers

Nu publiceras en studie som visar att personer som fått diagnosen utmattningssyndrom eller depression i högre grad får diagnosen Alzheimers sjukdom.

Risken att få Alzheimers sjukdom var signifikant högre hos patienter med utmattningssyndrom och depression jämfört med patienter utan vare sig depression eller utmattningssyndrom.

Forskarna fann 44 447 personer med diagnosen utmattningssyndrom och/eller depression. Dessa följdes under åtta år för att se hur många av dem som senare diagnostiserades med mild kognitiv svikt eller Alzheimers sjukdom. Antalet jämfördes med övriga 1 362 548 individer mellan 18 och 65 år och visade att fler med utmattningssyndrom eller depression också diagnostiserades med mild kognitiv svikt eller Alzheimers sjukdom. Högst risk fanns hos de individer som tidigare hade fått diagnos på både utmattningssyndrom och depression diagnos.

En av forskarna bakom studien är docent och forskargruppsledare Predrag Petrovic. Forskningen har finansierats av Region Stockholm och gjorts i samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum (APC).

Läs mer på ki.se

 

Till artikeln: Stress, depression, and risk of dementia – a cohort study in the total population between 18 and 65 years old in Region Stockholm.
Johanna Wallensten, Gunnar Ljunggren, Anna Nager, Caroline Wachtler, Nenad Bogdanovic, Predrag Petrovic och Axel C. Carlsson, Alzheimer's Research & Therapy, online 2 oktober 2023, doi : 10.1186/s13195-023-01308-4