NECT (Narrative Enhancement-Cognitive Therapy) är en behandlingsinsats som ges i grupp. Metoden går ut på att lära patienten identifiera, bemöta och handskas med sin självstigmatisering. Metoden är evidensbaserad och har visat sig ha positiv inverkan på patientens självkänsla, framtidshopp och egenmakt. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen.

Sista anmälningsdag 21 oktober. Klicka här för anmälan: https://www.psykiatriforskning.se/kurser/nect---narrative-enhancement-cognitive-therapy/

Foto: Jason Goodman