NECT - Narrative Enhancement-Cognitive Therapy

 • 2023-11-22

 • 9 - 16

 • Kursen ges i CPF:s lokaler på Norra stationsgatan 69, plan 1 & 6

Tvådagars utbildning i gruppbehandling mot självstigmatisering med uppföljande erfarenhetsutbyte efter ca 1 år (halvdag, separat anmälan). Kursen vänder sig till vård- och behandlingspersonal inom psykiatrin.

Kursinnehåll

NECT är en gruppbehandlingsinsats som syftar till att minska självstigmatisering hos patienter med psykosproblematik. Behandlingen innefattar både psykopedagogiska och narrativa metoder samt KBT. Självstigmatisering innebär i korthet att en person har börjat tro på olika stereotypa uppfattningar om psykisk sjukdom, att de är sanna och stämmer in på en själv. NECT går ut på att lära patienten identifiera, bemöta och handskas med sin självstigmatisering. Metoden är evidensbaserad och har visat sig ha positiv inverkan på patientens självkänsla, framtidshopp och egenmakt.  
 
Socialstyrelsen ger NECT hög prioritet i sina riktlinjer för schizofreni.  

Du som anmäler dig till kursen arbetar med patienter med psykosproblematik och har erfarenhet av att leda grupper.

Föreläsare

 • Daniel Abrams, leg psykolog, NECT-utbildare
 • Hannes Liedner, egenerfaren, NECT-ledare
 • Caroline Westerberg Hake, specialistsjuksköterska i psykiatri, NECT-utbildare.

Tid och plats

Datum: 22-23 november, heldagar (ca 08.30-16.00) 

Kursen ges i CPF:s lokaler på Norra stationsgatan 69, plan 1 & 6

Anmälan och avgift

Kursen är avgiftsfri för SLSO-anställda och anställda inom enheter upphandlade av Region Stockholm samt anställda i Region Gotland inom psykiatri.

 • Hämta godkännande av chef innan du anmäler dig.
 • Anmälan är bindande.
 • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
 • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
 • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Deadline för anmälan är den 15 november 2023.

För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift på 4620 kr. 

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Sjuksköterska, Att söka just nu, HT23