NECT - Narrative Enhancement-Cognitive Therapy

  • 2024-10-17

  • 0 - 0

  • Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Tvådagars utbildning i gruppbehandling mot självstigmatisering med uppföljande erfarenhetsutbyte efter ca 1 år (halvdag, separat anmälan). Kursen vänder sig till vård- och behandlingspersonal inom psykiatrin.

Kursinnehåll

NECT är en gruppbehandlingsinsats som syftar till att minska självstigmatisering hos patienter med psykosproblematik. Behandlingen innefattar både psykopedagogiska och narrativa metoder samt KBT. Självstigmatisering innebär i korthet att en person har börjat tro på olika stereotypa uppfattningar om psykisk sjukdom, att de är sanna och stämmer in på en själv. NECT går ut på att lära patienten identifiera, bemöta och handskas med sin självstigmatisering. Metoden är evidensbaserad och har visat sig ha positiv inverkan på patientens självkänsla, framtidshopp och egenmakt.  
 
Socialstyrelsen ger NECT hög prioritet i sina riktlinjer för schizofreni.  

Du som anmäler dig till kursen arbetar med patienter med psykosproblematik och har erfarenhet av att leda grupper.

Föreläsare

  • Caroline Westerberg Hake, specialistsjuksköterska i psykiatri, NECT-utbildare.
  • Kaisu Bergh, Adjunkt, specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, NECT-utbildare, Marie Cederschiöld högskola
  • Hannes Liedner, egenerfaren, NECT-ledare

Tid och plats

Datum: 17-18 oktober, heldagar (ca 08.30-16.00) 

Kursen ges i Centrum för psykiatriforsknings utbildningslokaler på Norra Stationsgatan 69. 

Anmälan och avgift

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. 

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. 

Övriga sökanden utanför målgrupperna enligt ovan kan beredas plats på kursen mot en kursavgift exl moms. Kontakta Utbildningsadministratören för mer information.  Vänligen notera att dessa platser fördelas i turordning som anmälan registrerats.

  • Anmälan är bindande.
  • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
  • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
  • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Sista anmälningsdagen är den 17 september 2024.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Sjuksköterska, Att söka just nu, HT24