NECT - Narrative Enhancement-Cognitive Therapy

  • 2022-11-10

  • 9 - 16

  • Norra Stationsgatan 69, plan 6

Tvådagarsutbildning i gruppbehandling mot självstigmatisering. Kursen vänder sig till vård- och behandlingspersonal inom psykiatrin.

Kursbeskrivning

NECT är en gruppbehandlingsinsats som syftar till att minska självstigmatisering hos patienter med psykosproblematik. Självstigmatisering innebär i korthet att en person har börjat tro på olika stereotypa uppfattningar om psykisk sjukdom, att de är sanna och stämmer in på en själv.

NECT går ut på att lära patienten identifiera, bemöta och handskas med sin självstigmatisering. Metoden är evidensbaserad och har visat sig ha positiv inverkan på patientens självkänsla, framtidshopp och egenmakt. Socialstyrelsen ger NECT hög prioritet i sina riktlinjer för schizofreni.

Du som anmäler dig till kursen arbetar med patienter med psykosproblematik och har erfarenhet av att leda grupper.

Föreläsare

Daniel Abrams, leg psykolog, NECT-utbildare
Hannes Liedner, egenerfaren, NECT-ledare

Kursdatum

10-11 november kl. 9.00-16.00

Du ska inhämta godkännande av chef innan du anmäler dig. Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Sista anmälningsdag 8 november.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Sjuksköterska, Klassrum, HT22