NECT - Narrative Enhancement-Cognitive Therapy

  • 2023-05-23

  • 9 - 16

  • Norra stationsgatan 69, plan 6

Tvådagarsutbildning i gruppbehandling mot självstigmatisering. Kursen vänder sig till vård- och behandlingspersonal inom psykiatrin.

Kursinnehåll

NECT är en gruppbehandlingsinsats som syftar till att minska självstigmatisering hos patienter med psykosproblematik. Självstigmatisering innebär i korthet att en person har börjat tro på olika stereotypa uppfattningar om psykisk sjukdom, att de är sanna och stämmer in på en själv.

NECT går ut på att lära patienten identifiera, bemöta och handskas med sin självstigmatisering. Metoden är evidensbaserad och har visat sig ha positiv inverkan på patientens självkänsla, framtidshopp och egenmakt. Socialstyrelsen ger NECT hög prioritet i sina riktlinjer för schizofreni.

Du som anmäler dig till kursen arbetar med patienter med psykosproblematik och har erfarenhet av att leda grupper.

Föreläsare

  • Daniel Abrams, leg psykolog, NECT-utbildare
  • Hannes Liedner, egenerfaren, NECT-ledare
  • Caroline Westerberg Hake, specialistsjuksköterska i psykiatri, NECT-utbildare.

Kursdatum

Datum: 23-24 maj, kl 09.00-16.00

Lokal: Norra stationsgatan 69, plan 6

Anmälan och avgift

För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift på 5 021 kr ex moms, 

Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.

Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.  

Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Sista anmälningsdagen är den 24 april 2023.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Sjuksköterska, Att söka just nu, VT23