Forskning

Centrum för psykiatriforsknings uppgift är att stödja och vidareutveckla den kliniska psykiatriforskningen inom Stockholms län

Forskargrupperna inom Centrum för psykiatrisk forskning är organiserade som en sektion inom Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Huvuddelen av våra kliniska studier bedrivs inom psykiatrin i Stockholm och många av våra forskare arbetar även kliniskt. Tillsammans har vi expertisen som krävs och tillgång till avancerade forskningsmetoder som molekylärbiologi och genetik till hjärnavbildning.

De forskningsinitiativ som vi initierar och samordnar syftar till att göra vetenskapliga upptäckter och att omvandla dem till evidensbaserade metoder till nytta för patienter i den psykiatriska vården. Forskningen berör många sjukdomsområden som depression, psykos, ätstörning, beroende eller schizofreni.