Barn och unga NY

Våra kurser är i första hand sökbara för anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, men även andra kan antas i mån av plats. Se förkunskapskrav för respektive utbildning. För ökad inlärning ges deltagarna praktiska och skriftliga uppgifter mellan undervisningsdagarna samt en större examinerande skriftlig uppgift mot slutet av kursen.

Barnpsykiatrisk diagnostik och bedömning 

Samspelsbehandling för små barn - evidensbaserade komponenter i teori och praktik, 5 dagar

KBT för barn och unga: Modulutbildningar

Modul 4: Grundläggande exponering, 3 dagar

Modul 6: Beteendeaktivering - behandling av depression hos barn och ungdomar, 3 dagar, (plus en halvdags booster)

Större utbildningar

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi
med fokus på barn- och ungdomspsykiatri, 70 hp