Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrisk heldygnsvård

 • 2024-11-04

 • 0 - 0

 • Kursen kommer att ges i centrala Stockholm. Lokal meddelas senare.

Utbildningen vänder sig till alla yrkesgrupper i psykiatrisk heldygnsvård som möter patienter med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och psykiatrisk sjukdom, beroende eller utmanande beteende.

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskaper, metoder och verktyg som underlättar bedömning, behandling och omvårdnad. I kursen ingår hemuppgifter och handledning i patientfall. Såväl vårdmiljö och omvårdnadsfrågor som läkemedel och LPT-frågor tas upp under utbildningen.

Målsättning

Målsättningen med psykiatrins utbildningssatsning om IF är att dessa patienter ska få en mer tillgänglig, individanpassad, effektiv och säker vård, där patienten är mer delaktig och följsam i behandlingen. Kunskaper och verktyg från kursen är också användbara i arbetet med andra patienter inom psykiatrin som har kognitiva eller kommunikativa svårigheter.

Kursinnehåll

 • Psykiatrins roll för patienter med IF, vårdgrannar och samverkanspartners
 • Kort om psykisk sjukdom hos patienter med IF
 • Kognition och kommunikation; bemötande och tillgänglighet i vårdmiljön
 • Checklista för patient med IF i heldygnsvården
 • Utmanande beteenden – orsaker, att förebygga, hantera och behandla
 • Hemuppgift: vårdmiljö, patientfall, LPT
 • Metoder och verktyg som fungerar vid utmanande beteende

Datum och plats

Kurstillfälle 1: 4 november 2024, kl. 9.00-12.00
Kurstillfälle 2: 25 november 2024, kl.9.00-12.00

Lokal meddelas senare. 

Behörighet och krav

På Lärtorget finns en digital basutbildning om IF som ger kursdeltagaren
nödvändiga förkunskaper. Logga in här för att ta del av basutbildningen.

Föreläsare

 • Annika Brar psykiater, habiliteringsläkare Habilitering & Hälsa
 • Magnus Ivarsson psykolog VUB-teamet, doktorand Linköpings
  Universitet
 • Monika König psykiater VUB-teamet
 • Lena Lillieroth psykolog Psykiatricentrum Södertälje
 • Channa Lönnå specialpedagog VUB-teamet
 • Anna-Karin Sjöholm psykolog VUB-teamet

Anmälan och avgift

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. 

I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland.

Personal från psykiatrin har förtur gentemot personal från primärvården samt övriga sökanden. Detsamma gäller för primärvården gentemot övriga målgrupper. 

Övriga sökanden utanför målgrupperna enligt ovan kan beredas plats på kursen mot en kursavgift på 2 200 kr ex moms. Vänligen notera att dessa platser fördelas i turordning som anmälan registrerats

 • Anmälan är bindande.
 • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
 • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
 • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Sista dagen för anmälan är den 18 oktober 2024.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, HT24, Dietist, Undersköterska, Vuxna, Sjukvårdsbiträde