Vuxna med Intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrisk heldygnsvård

 • 2023-10-19

 • 9 - 12

 • Kursen kommer att ges i centrala Stockholm. Lokal meddelas senare.

Utbildningen vänder sig till alla yrkesgrupper i psykiatrisk heldygnsvård som möter patienter med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och psykiatrisk sjukdom, beroende eller utmanande beteende. Syftet är att ge kunskaper, metoder och verktyg som underlättar kommunikation, bedömning, behandling och omvårdnad. I kursen ingår hemuppgifter och handledning i patientfall. Såväl vårdmiljö och omvårdnadsfrågor som läkemedel och LPT-frågor tas upp under utbildningen.

Målsättning

Målsättningen med psykiatrins utbildningssatsning om IF är att dessa patienter ska få en mer tillgänglig, individanpassad, effektiv och säker vård, där patienten är mer delaktig och följsam i behandlingen. Kunskaper och verktyg från kursen är också användbara i arbetet med andra patienter inom psykiatrin som har kognitiva eller kommunikativa svårigheter.

Kursinnehåll

 • Psykiatrins roll för patienter med IF, vårdgrannar och samverkanspartners
 • Kognition och kommunikation; bemötande och tillgänglighet i vårdmiljön
 • Checklista för patient med IF i heldygnsvården – hur kan den användas?
 • Utmanande beteenden – orsaker, förebygga, hantera och behandla
 • Hemuppgift: vårdmiljö, patientfall, LPT - grupparbete och handledning
 • Metoder och verktyg som fungerar vid utmanande beteende
 • Behov av ytterligare kunskap och stöd för medarbetare i heldygnsvården?

Datum och plats

Kurstillfälle 1: 19 oktober 2023, kl. 9.00-12.00
Kurstillfälle 2: 30 november 2023, kl.9.00-12.00

Lokal meddelas senare. 

Behörighet och krav

På Lärtorget finns en digital basutbildning om IF som ger kursdeltagaren
nödvändiga förkunskaper. Logga in här för att ta del av basutbildningen.

Föreläsare

 • Annika Brar psykiater, habiliteringsläkare Habilitering & Hälsa
 • Magnus Ivarsson psykolog VUB-teamet, doktorand Linköpings
  Universitet
 • Monika König psykiater VUB-teamet
 • Lena Lillieroth psykolog Psykiatricentrum Södertälje
 • Channa Lönnå specialpedagog VUB-teamet
 • Anna-Karin Sjöholm psykolog VUB-teamet
 • Cathrin Widlund, enhetschef avd 40 Nacka, Psykiatri Södra Stockholm

Anmälan och avgift

För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift ex moms.

Kontakta Utbildningsadministratören för mer information kring detta. 

Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.

Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.  

Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Sista anmälningsdag: 1 oktober 2023.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Att söka just nu, HT23