Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, teori, 4,5 hp

  • 2024-08-27

  • 9 - 16

  • Stockholm

Denna kurs är en teoretisk grund och genomgång av behandlingen traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) för barn och ungdom. Den vänder sig till dig som har grundläggande KBT- utbildning och som i ditt arbete möter barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att ge deltagarna en god teoretisk grund och en teoretisk fördjupning av evidensbaserad behandling för barn och ungdomar med PTSD.

Bakgrund

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) är den behandling som i dagsläget har starkast evidensbaserat stöd vid behandling av PTSD hos barn och ungdom. Metoden har tagits fram av Cohen, Deblinger & Marino och är utvärderad också för komplexare tillstånd. TF-KBT rekommenderas därmed som första handsval vid PTSD hos barn och unga.

Under kursen kommer deltagarna att få kunskap om den teoretiska basen för TF-KBT, evidensläget för TF-KBT och angränsande metoder samt hur man genomför behandling med TF-KBT.

Kursen är den första av två kurser som tillsammans ger deltagaren en komplett grundutbildning i TF-KBT. För att få gå vidare till nästa kurs, praktisk tillämpning, krävs först godkänt på denna kurs.

Kursupplägg

Kursen ges under sex heldagar med en till två veckors mellanrum. Vid varje kursdag ges en lärarledd föreläsning som sedan följs av praktiska övningar, diskussioner och rollspel. Utöver undervisning tillkommer instudering av kurslitteratur och inlämning av uppgifter under kursens gång. Närvaro, uppgifter och aktivt deltagande är obligatoriskt och examinerande.

Kursplan

Kursplan för Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, teori.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal inom barn och ungdomspsykiatrisk vård. Det är även önskvärt att du i ditt arbete behandlar barn och ungdom med PTSD.

Behörighet

Psykologexamen alt. läkar-, sjuksköterske- eller socionomexamen. För annan grundläggande utbildning än psykologexamen krävs utbildning i grundläggande psykoterapi. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

För att kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen rekommenderas att du gått utbildningarna KBT i BUP-kontext på KCP som består av 6 moduler (grunder i KBT, beteendeanalys, fallformulering, exponering, föräldrastrategier och beteendeaktivering) eller att du gått en grundläggande utbildning i psykoterapi med inriktning mot KBT som ger 45 hp. Utöver rekommenderad utbildning förväntas du också ha klinisk erfarenhet av föräldraträning och behandling av ångesttillstånd med exponering. Deltagarna förväntas bedöma PTSD hos barn/ungdom under utbildningstiden.

Tid och plats

Det börjar med en kort digital introduktion på fm den 27 aug 2024 för att sedan vara undervisning på plats 2 sep, 17 sep, 8 okt, 22 okt, 13 nov samt 19 nov.

Utbildningen är förlagd till Stockholm. Lokal meddelas längre fram.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Region Stockholm.

Anmälan och avgift

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland. Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från Psykiatrin har förtur gentemot personal från Primärvården. 

Övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan kan, i mån av plats, beredas plats på kursen, då utgår en kostnad på 15 000 SEK, exklusive moms per deltagare. Vänligen notera att dessa platser fördelas i turordning som anmälan registrerats.  

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Nikolaj Jacobsen på Karolinska Institutet Uppdragsutbildning: E-post: nikolaj.jacobsen@ki.se

Kurslitteratur ingår inte i priset utan bekostas av deltagaren själv.

Anmälan stänger 17 juni 2024.

OBS! För att din anmälan ska bli komplett behöver du även skicka in en meritportfölj till sarah.thylen@ki.se senast 17 juni 2024.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Psykolog, Socionom, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, HT24, Barn och unga