När man inte längre kan sköta sig och sitt – familjejuridik

 • 2022-10-14

 • 9 - 16

 • Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, plan 6

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Kursen är skräddarsydd för specialistläkare inom BUP och vuxenpsykiatri

Denna kurs riktar sig till dig som är specialistläkare. En verklighetsförankrad heldag kring frågor om ställföreträdare (god man och förvaltare) när man inte längre kan sköta sina egna angelägenheter.

Kursinnehåll

 • Vad är det för skillnad på god man och förvaltare?
 • Vad får god man och förvaltare (inte) göra?
 • Vad skall läkare skriva i intyg för tillsättning god man och förvaltare?
 • Varför begärs intyg om omprövning/upphörande av förvaltarskap?
 • Är läkare skyldiga att utfärda dessa intyg?
 • Vad skall stå i intygen och vad skall inte stå där?
 • Vem läser läkarintygen?
 • Vad skall man med framtidsfullmakt till?
 • När kan problemen skötas inom familjen

Tillfälle att fråga erfarna experter

Kursansvariga 

Kursen ges av och har tagits fram av:

 • Karin Sparring Björkstén, Med Dr, Docent, specialist i allmän psykiatri, geriatrik och äldrepsykiatri
 • Kerstin Fälldin, Överförmyndarsamordnare och socionom

 

Sista anmälningsdag är den 13 september 2022

Du ska inhämta godkännande av chef innan du anmäler dig. Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Centrum för psykiatriforskning, Läkare, Att söka just nu, Klassrum