Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2, 3 hp

  • 2023-11-22

  • 9 - 16

  • Digitala föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning

En fördjupande kurs i motiverande samtal där du får möjlighet att bygga på dina kunskaper i metoden samt utveckla och förfina dina samtalsfärdigheter. Kursen vänder sig till dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Kursinnehåll

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor att exempelvis minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Kursen ger dig som använder samtal som redskap fördjupade kunskaper i motiverande samtal. På vilket sätt kan vi effektivast stötta en person till förändring?

Vilket typ av klienttal är mest hjälpsamt för klientens förändringsprocess? Och hur anpassar vi våra tekniker på bästa sätt utefter hur klienten responderar? Det och mycket mer kommer du få svaren på i denna kurs.

Kursens upplägg

Digitala föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Du får också tillgång till inspelade föreläsningar och övningar på lärplattformen Canvas.

Du kommer att lära känna igen olika typer av klienttal, vilket höjer din förståelse för hur du som MI-utövare på effektivast sätt kan framkalla motivation till förändring. Under grupphandledning via Zoom är det fokus på de olika typerna av klienttal, medan den avslutande individuella telefonhandledningen fokuserar på MI-utövarens beteenden och deras koppling till klienttalet. Båda dessa moment baseras på MI-samtal som du spelar in under kursens gång. Genom en utökad förståelse av det som sker i ett samtal får du som MI-utövare större möjligheter att hjälpa klienten närmare förändring.

Kursens mål

Efter slutförd kurs kommer du att kunna:

  • tillämpa färdigheter i MI:s förhållningssätt, MI-anda, förmedla empati och hålla fokus på ett målbeteende
  • tillämpa samtalsfärdigheterna i MI: bekräfta, öppna frågor, reflektioner och summeringar
  • urskilja förändringstal och bibehållandetal på basis av kodningsinstrumentet Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI)
  • tillämpa kunskaper i att främja och förstärka förändringstal samt dämpa bibehållandetal

Du kommer att ha fördjupade kunskapar om motiverande samtal ("motivational interviewing", MI) och färdigheter för att utöva metoden med dina klienter/patienter.

Kursledning

Lärarna på kursen har genomgått den internationella MI- tränarutbildningen TNT (Training New Trainers) och är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Tid och plats

22-23 november 2023. Digitala föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Deltagarna får också tillgång till inspelade föreläsningar och övningar på lärplattformen Canvas. Inloggningsuppgifter skickas ut ca 1 vecka innan kursstart.

Särskild behörighet

Du ska tidigare ha gått en grundkurs i MI. Därutöver ska du ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.

Målgrupp

Du ska ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.

Anmälan och avgift

Kursen är avgiftsfri för SLSO anställda och upphandlade enheter inom Region Stockhom och Gotland inom Psykiatrin och Primärvården.

För prioriteritetsordning för sökanden och avgift, se information till höger.

* För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift på 6 900 kr ex moms.

Sista anmälningsdatum: 9 oktober 2023.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, Distans, HT23